Trầu Cau

Tác giả:

Em gởi tình em qua lá trầu
Mang về anh hãy chuốt, chùi, lau
Nâng niu cho lá xanh tình thắm
Mai quét vôi vào môi đỏ lâu

Anh gởi tình anh qua quả cau
Những cảm ơn em đã gởi trầu
Vân vê cho quả cau nồng, chín
Mai bổ xơi trầu ăn với nhau

Ta gởi tình ta đã bấy lâu
Tình nghĩa thanh cao ý đậm màu
Chờ may áo mới mùa xuân tới
Quấn quít cau trầu ta có nhau

SC

Thảo luận cho bài: "Trầu Cau"