Trầu cay

Tác giả:

Bây giờ là có với là không
Rồi chắc ngày mai em lấy chồng
Đời thực gan tay mòn rá gạo
Nhịp thở gần hơi chẳng phập phồng

Lửa nào thắm mắt lại tươi môi
Giọng đuối tầm đâu ý đã rời
Trfon một canh này mai mốt kể
Em về nguyên vẹn trả em thôi

Tứ thân thay vạt dép cong cong
Nón thúng che nghiêng ngược tắt đồng
Góp cả thời trai mong đổi được
Cay đậm trầu tôi ấm má hồng
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Trầu cay"