Trầu Không

Tác giả:

Chiều nay chớp bể mưa giông

Em về nhặt lá trầu không cuối mùa
Sương rơi se sắt bao giờ
Để cho lá héo cành khô dưới trời
Đành thôi nồng đắng vị vôi
Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu .

Nhạt như trầu chẳng có cau
Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian
Trầu không lá úa trên giàn
Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai !

Thảo luận cho bài: "Trầu Không"