Trẩy hội với rừng

Tác giả:

Ai gọi đấy!
Hỡi âm vang vách núi
Có theo ta trẩy hội với rừng
Cầu bên núi xa chênh bóng nước
Mây ngàn gieo tải nắng nương xa.
Lá mục rừng già bâng khuâng hương nấm
Hoa mâm xôi đơm nở đón ta về.
Chim gõ kiến thúc ngày xuân chín
Dáng tây vàng ngọt lịm tiếng ong bay
Vòm động thức – con dơi treo giấc ngủ
Nhũ đá gầy buông thõng tháng năm đi
Ta đi giữa mùa xuân, giữa chùng chình sóng nhạc
Giữa mây giăng, giữa ngóng đợi ai về!
(do Kim Diệu Hương gửi)

Thảo luận cho bài: "Trẩy hội với rừng"