Trên Cánh Chim Buồn Người Quy Cố Hương

Tác giả:

thơ Định Giang


Chiều nắng phi trường như bốc lửa
Thấy toán người khiêng ….người khiêng những áo quan
Chiếc áo cuối đời người …. cuối đời người bạc mệnh
gói kín gì hết nỗi xót xa

Trong đáy chén hãy còn ít rượu
Uống tiễn người …tiễn người … người bạn không quen
Đã bỏ đi … sau ngày… sau ngày ngừng bắn
Chút khôi hài gửi kẻ chứng nhân

Kẻ chứng nhân hết rồi tiếng nói
xin ngậm cười thay nỗi ngậm ngùi
Giọt nước mắt xa người xa lạ
cười cho ngươi và khóc cho ta
Để vĩnh viễn ngươi về cõi khác
một cõi nào yêu dấu hơn đây
Thôi ung dung mà rời dậy (?) trần
coi tháng ngày như hơi rượu cay

Chiều nắng người về ….người về đất ….về đất
trên cánh chim buồn quy cố hương
nỗi khổ còn đây người ở lại
Chén rượu nào vơi được nhớ thương

 

Thảo luận cho bài: "Trên Cánh Chim Buồn Người Quy Cố Hương"