Trên Chiếu Rượu Năm 2009

Tác giả:

Chỉ bình rượu sao chia hoài không hết
Mầy một ly, tao, nó một ly
Tao uống một mình lâu ngày rượu cũ
Hết men nồng, hết mẹ anh em
Tua thứ nhất tưởng cái ngày nó chết
Da ngựa bọc thây, thây chết sình
Đừng có uống kiểu như mấy đã uống
Từ từ thôi nó cũng chết lâu rồi
Tua thứ hai mừng ngày gặp lại
Tao một ly mầy nửa ly thôi
Say chết mẹ mà đòi cạn chén
Ở xa về, uống ít rồi đi
Ê ! đừng kể chi cái thời cung, kiếm
Tao hết thời bó gối ngồi chơi
Khắp thiên hạ chén nào cũng chén
Chén chú, chén anh, chén bạc tình
Chỉ tao với mầy có chén thuỷ chung
Cái thứ chén đập hoài không bể
Ba mươi mấy năm, khối thằng khóc kể
Làm Đ… gì thời cuộc đỏ đen
Kệ mẹ nó uống đi, sao lại thế
Những ngang tàn, chinh chiến hết rồi sao?
Tao cá với mầy, đầu bạc như tao
Hô một tiếng tao lên đường như lúc trẻ
Mà thôi đi, uống thì đừng khóc kể
Mai mốt mầy đi, ừ… đi chẳng sao
Tua thứ ba, để mình tao uống
Đừng có can, tao chán quá rồi
Ba bữa ra vào chân tay buồn nản
Ngó một bầy ma quỉ ám loanh quanh
Cho tao gởi lời thăm lớp đàn anh
Đã nỡ bỏ sau lưng cửa nhà tan nát
Nói thì nói chứ thói đời vốn bạc
Trên chiếu hơn thua mới một ván cờ
Có dám chăng là quên chuyện nằm mơ
Đổi thế trận sắp cờ chơi ván mới
Thì tao cũng như mầy một đời lận đận
Có khác chăng là kẻ ở người đi
Đi rồi về, đi tuốt, cũng là đi
Áo có cũ tao suốt đời bận vậy
Hỏi mới nói cái điều chán thấy
Được bao thằng ló mặt về đây
Chẳng qua về ném của kiểu dân Tây
Vênh cái mặt coi khinh thằng rách áo
Thôi mầy ơi! thói đời đã vậy
Chuyện nước, chuyện non nói miệng cho vui
Tao quí mầy, chơi cho tới trắng tay
Cách mấy biển cũng về thăm bạn cũ
Mấy chục năm tao nằm không dám ngủ
Mơ bao lần bè bạn kéo về đây
Nổi trống khai thành cùng khắp đông tây
Đánh một trận từ nam chí bắc
Mà mơ cho đở buồn vong linh tử sĩ
Chuyện đời thường, kệ mẹ… uống đi
Nhớ mai nầy đừng kể lể làm chi
Chuyện uống rượu với thằng ở lại

nguyễn-thanh-khiết

Thảo luận cho bài: "Trên Chiếu Rượu Năm 2009"