Trên Đầu Súng

Tác giả:

Sáng tác trong mùa hè đỏ lửa 1972
(Nhịp 2/4 Hùng dũng. Mạnh, hát tròn tiếng Điệu Fox chậm

1.
Trên đầu súng quê hương . . . tổ quốc đã vươn mình
Trên lưỡi lê căm hờn . . . hờn căm như triều sóng
Ôi xôn xao . . . chiêng trống hối thúc
Đã giục giã khắp . . . chốn rộn rang
Ôi lửa thiêng dậy bập bung
Tay đốt….. lửa tay vung kiếm

2.
Trên đầu súng xâm lăng . . . xiềng xích với bạo tàn
Trên lưỡi lê nô lệ . . . cùm gông phải gục ngã
Tay nâng niu . . . cây súng súng thép
Với đạn đồng mới . . . đã lên nòng
Và những loạt đạn đồng vàng
Vun lúa . . . trổ tràn đồng sâu

Điệp khúc:
Cho quê hương ta rạng ngời
Cho yêu thương xanh vời vợi
Cho quê hương ta những đoá tuổi xuân
Để mai đây nghe nắng dậy hoà bình
Ðể ông cha còn[nắm đất phủ mình
Ôi quê hương ta nước Việt….

3.
…Nam từ đó dâng lên . . . nhà máy với công trường
Những xí nghiệp ngôi trường . . . nhà thương và hầm mỏ
Ôi bao la . . . thăm thẳm bát ngát
Cánh đồng vàng . . . với lũy tre xanh
Và tiếng ê a đầu làng
Là kinh nguyện cầu cho người gục xuống

(chép theo băng video Asia 36, chủ đề “Người Lính”)

Tài liệu tham khảo: Tuyển tập nhạc: Ðường Ði Không Khó
Nhà xuất bản Văn Nghệ Dân tộc.
Cục Tâm-Lý-Chiến ấn hành 1974 .

Thảo luận cho bài: "Trên Đầu Súng"