Trên Đường Quy Phật

Tác giả:

Trên Đường Quy Phật


Trên đường Quy-Phật chập chùng
Đèo cao hố thẳm ráng cùng vượt qua
Sông sâu biển rộng bao la
Quyết tâm bơi lội cố qua bến bờ

Đạo-đời chỉ một mà thôi
Ác-lành như huyễn chớ coi khác thường
Giữ lòng rắn-chắc kiên-cường
Bền Tâm vô ngại bước đường ta đi

Luôn luôn khấn nguyện Đại-Bi
Như-như bình đẵng sợ gì hùm beo
Những lời Phật dạy mang theo
Đó là bảo vật mãi đeo bên mình

Trên đường Quy-Phật gập-ghềnh
Nắm thanh gươm trí chắc bền trong tâm
Rủi thay gặp cảnh u-âm
Nương nhờ chân-lý rọi trăm ngọn đèn.
(France, Saint-Maurice, đêm 26-10-1990)

Hoa Vô Ưu
Kính dâng Thầy Thích Minh T.

Trước con dâng lên Thầy
Sau ban phát khắp nơi
Mong Người Người đều thấy
Vô Ưu Hoa cõi nầy …

(Ivry s/Seine, 03 giờ 45 khuya 17-05-1997)

Bố Thí

Ai ơi ! Hãy xót xa đời
Cơm no áo ấm của trời cho ta
Có dư Bố Thí gọi là :
Như giao Thượng-Đế cất mà mất đâu.

 

 

Thảo luận cho bài: "Trên Đường Quy Phật"