Trên Đường Thênh Thang

Tác giả:

Đường thênh thang

Mình tôi đi
Âm vang tâm khúc
Xuân thì viễn du
Trăng vàng rơi
Đêm tàn thu
Buồn tênh xa lộ
Thâm u cõi trần
Chuyện trăm năm
Hóa phù vân
Tóc mây tan tác
Duyên phần hợp tan
Nẽo về,
Đường vẫn thênh thang
Mình tôi,
Thơ thẫn, hoang mang cuối đường…

Thảo luận cho bài: "Trên Đường Thênh Thang"