Trên Đường Xuôi Ngược

Tác giả:

Đẹp nào bằng hoàng hôn bên (…. )

Đẹp nào bằng lúc núi đồi còn đang thắm hương thơ
còn đang đắm mộng mơ
Tình nào bằng đường đi xa lắc lơ
Tình nào bằng trùng dương dâng nhấp nhô
Tình nào bằng thuyền đi trên sóng ngược về nẻo nơi bến xưa
Có hay chăng đời trai phong sương
Đã qua đi vì yêu quê hương
Có nhiều lần trên đường xuôi ngược
Lòng hằng mộng về một ánh mắt trao thương
Buồn làm gì người đi cho non nước
Cầu làm gì người đi cho mơ ước
Tám phương trời còn in gót chinh nhân
Còn vui lúc tròn trăng

Thảo luận cho bài: "Trên Đường Xuôi Ngược"