Trên Giòng Sông Em

Tác giả:

thuyền ta rẽ nhánh ra giòng
sông em nước ngọt nạ đòng lúa non
ước như lời em ví von
đưa ta ra biển bỏ buồn sau lưng

đưa ta ra biển, biển mừng
còn em có chút lừng khừng nào chăng?
riêng ta khuyết một vầng trăng
giữa đêm nguyệt hẹn, chín tầng buồn tênh

thả lời hẹn ước lênh đênh
thuyền ta ra biển chông chênh sóng đào
xa em sóng vỗ lời chào
còn ta cúi mặt bước vào trong khoang

ldm

Thảo luận cho bài: "Trên Giòng Sông Em"