Trên giường bệnh dưới trăng thu

Tác giả:

Tu tri nhân sự diệc do thiên,
Nguyệt đáo trung thu nguyệt tự viên.
Đối thử bất kham yêm bệnh ngoạ,
Khởi khan nhi bối cạnh đăng tiền.

Dịch nghĩa

Cho hay việc người cũng do trời
Vừng trăng (khuyết) kia, hễ đến rằm tháng tám thì tự nhiên lại tròn.
Trước cái cảnh ấy, lòng nào ta lại ôm bịnh mà nằm cho được?
Nên dậy mà xem đàn con tranh giành nhau đùa giỡn trước đèn.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Trên giường bệnh dưới trăng thu"