Trên một chiếc xe tăng

Tác giả:

Năm anh em trên một chiếc xe tăng,
Như năm bông hoa nở cùng một cội,
Như năm ngón tay trên một bàn tay,
Ðã xung trận cả năm người như một.

Vào lính xe tăng anh trước anh sau,
Nết ăn ở người thì lạnh, nóng,
Khi đã hát hòa cùng một giọng,
Một người đau tất cả quên ăn.

Năm anh em mỗi đứa một quê,
Ðã lên xe là cùng một hướng,
Đã lên xe là chung khổ sướng,
Trước quân thù nhất loạt xông lên.

Năm anh em mang năm cái tên,
Đã lên xe không còn tên riêng nữa,
Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa,
Năm quả tim một nhịp đập dồn.

Một con đường đất đỏ như son,
Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng,
Một ý chí bay ra đầu ngọn súng,
Một niềm tin nghiến nát mọi quân thù
Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào
Tháng 3 năm 1971

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc thành bài hátNăm anh em trên một chiếc xe tăng.

Nguồn: Âm vang chiến hào (thơ in chung), NXB Quân đội nhân dân, 1975

Thảo luận cho bài: "Trên một chiếc xe tăng"