Trên Sông Cửu Long

Tác giả:

Chín dòng sông, chín giòng sông như chín con rồng

Ta về đây trên sóng.. sâu
Áo bà ba, áo bà ba trắng như mây trời
Nụ cười tươi trên sóng.. dzui

**
Cùng qua sông khi mùa thu tới
Màu nắng mới, lòng phơi phới có ta bên người
xuôi ngược dòng sông.. Cửu Long

Áo trắng ơi, người đi đã mấy thu rồi !
Trên sóng xanh, cứ ngỡ ai quay về…
Vầng trăng ai.. xẻ đôi ra thành hai mảnh
Nửa chìm đáy sông, nửa lạc ở đầu sông áo trắng ơi !

( => Cùng qua sông ………. )

Nửa chìm đáy sông, nửa lạc ở đầu sông áo trắng ơi !
Nửa chìm đáy sông, nửa lạc ở đầu sông áo trắng ơi !

Thảo luận cho bài: "Trên Sông Cửu Long"