Trên Sông Lô

Tác giả:

2/4
Ngày xưa Bạch Đằng Giang đã ghi bao chiến công anh dũng
Trải qua bao năm tháng nước xanh còn nhuốm máu quân thù
Ngày nay trên sông Lô thề noi theo gương xưa trong sáng
Bao chiến binh Việt Nam súng gươm diệt tan lũ sài lang
Sông Lô
Sông Lô
Nước xanh đã nhuốm máu quân thù
Sông Lô
Sông Lô
Gương chiến đấu vẻ vang nghìn thu
Sông Lô
Sông Lô
Người nghìn phương đều nghe tiếng sông Lô
Sông Lô là mồ chôn lũ quân thù xâm lăng tràn trên dòng sông

(chép lại theo 1 bản nhạc viết tay)

Thảo luận cho bài: "Trên Sông Lô"