Trên sông ở Đồng Hới

Tác giả:

Động Hải chu trình

Như thử kỳ quan hứng mãn cao,
Quan hà phưởng phất cựu chu tao.
Thiên trùng thuý lãnh tống giang thuỷ,
Nhất phiến hoàng sa cách hải đào.
Nhật Lệ cô đài phiên vũ hạ,
Đâu Mâu trực đính nhập vân cao.
Du nhân chính hữu đông phong tiện,
Nhật mộ năng vô giảm bán hào.

Dịch nghĩa

Cái cảnh đẹp lạ mắt như thế này thì hào hứng cao vọt lên đến ngọn sào,
Giữa con sông còn phảng phất nhớ con đường cũ đã qua lại năm nào.
Non xanh đưa dòng nước chảy xuôi,
Cát vàng một đụn ngăn sóng biển tràn lên.
Thành Nhật Lệ đứng trơ trọi một mình, cuồn trận mưa từ trên trời xuống,
Núi Đâu Mâu vừa cao, vừa thẳng, thọc vào mây xanh.
Khách chơi thuyền chính đương được gió đông thuận tiện,
Song trời sầm tối, dễ chẳng mất đi một phần hào hứng hay sao?

 

Động Hải tức Đồng Hới, là tỉnh lị Quảng Bình.

Thảo luận cho bài: "Trên sông ở Đồng Hới"