Tri âm

Tác giả:

Phải mấy hoa hồng, một giọt hương
Phải bao núi đá, hạt kim cương
Hỡi ai, số phận yêu thương ấy
Được mấy tri âm, bấy dặm đường…
1967

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục 2003

Thảo luận cho bài: "Tri âm"