Trí khôn

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Trí khôn


Ngày xưa, có một người đi cày quát tháo, đánh đập con trâu thế nào, trâu cũng phải chịu. Con hổ ngồi trên bờ, nom thấy mới hỏi rằng:

– Trâu kia! Mày to lớn dường ấy, sao mày để người ta đánh đập như vậy?

Trâu nói:

– Người bé nhưng trí khôn người lớn.

Hổ lấy làm lạ, không biết trí khôn là cái gì, mới hỏi người rằng:

– Người ơi! Trí khôn của người đâu, cho ta xem?

Người nói:

– Trí khôn ta để ở nhà.

– Nguời về lấy mang ra đây cho ta xem.

– Ta về rồi mày ăn mất trâu của ta thì sao? Mày có thuận để ta trói lại thì ta về lấy cho mà xem.

Hổ muốn xem, thuận để cho trói. Trói xong, người lấy bắp cày vừa phang vào lưng hổ, vừa nói:

– Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây.

Thảo luận cho bài: "Trí khôn"