Tri Kỷ

Tác giả:

đem con tim mình man dại

rao cùng nhân loại, mời mua
rủ người đời nhập cuộc đua
ai người tới sau, sẽ thắng

những quân cờ đen, cờ trắng
trăm ngàn thế chắn, thế lui
ô hay! chỉ một cuộc vui
mà sao kẻ đui, người sáng ?

này đây, linh hồn ta bán
giá hời! một ván cờ vây
mời tri kỷ! hãy ngồi đây!
ta nhìn đổi thay, đánh cuộc

đã đi bên ngoài ràng buộc
nào cần phải thuộc luật chơi
hơn, thua – nhẹ tựa làn hơi
thả theo mây trời êm ả.

này đây, lòng ta vô ngã
từ đời vô ngã, trong ta
mời tri kỷ ghé bước qua
cùng ta ngợi ca trần thế

bởi trong một chiều nắng xế
một đời dâu bể, rồi qua.

Thảo luận cho bài: "Tri Kỷ"