Triết Học

Tác giả:

Tặng Doãn Chính
8-1999

Phức tạp

Đơn giản

Ngữ nghĩa đến tận cùng ngữ nghĩa.

Tìm chân lý

Giữa ngàn ngàn quy luật.

Trừu tượng

Vô hình

ảo biến, ngu ngơ…

Con người liệu có đến tận cùng của đích?

Con người nửa vời

Trôi nổi vu vơ.

Từ nỗi đau

Nhận ra chân lý.

Từ niềm vui

Nhận ra

Chân lý.

Từ khát vọng bước ra

Chân lý.

Từ tình yêu

Nhận ra

Chân lý.

Từ đá đẽo

Gương mặt người

Thế kỷ.

Bóng chập chờn

Như gió

Như sương.

Từ trang giấy

Một đời thi sĩ

Thắp ngàn năm

Vơi mọi nỗi buồn.

Thảo luận cho bài: "Triết Học"