Triệu Con Tim

Tác giả:

(Verse 1)
Từ phương xa, nhìn về quê hương
Đất nước tôi sau bốn ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng-Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi…

Ngày hôm nay, nhìn về quê hương
Đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước, trong chốn lao tù
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau

(Chorus)
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam
Hãy biết đau nỗi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng – Trường Sa
Một ngàn năm, giặc phương Bắc
Quê hương mình rồi sẽ ra sao?

Hãy biết yêu quê hương Việt Nam
Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên
Đừng thờ ơ,
Đừng làm ngơ
Triệu con tim cùng bước tới
Chúng ta là giồng giống Lạc Hồng!

(Verse 2)
Ngày hôm nay, nhìn về quê hương
Đất nước tôi, sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước trong chốn lao tù
Mẹ thương con thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau

Bạn cùng tôi,
Nhìn về quê hương
Đất nước ta nay sẽ về đâu
Người lầm than, kẻ không nhà
Người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam đau

(Chorus)

(Bridge)
Hãy làm ngọn gió đổi thay

(Chorus)

Thảo luận cho bài: "Triệu Con Tim"