Trò chơi

Tác giả:

Viên bi to
nhảy nhót
đánh bi nhỏ
vỡ đầu
Bánh xe đi qua
nghiến nát
viên bi
thành đất
Cuộc chơi vẫn tiếp tục

chẳng có đứa nào khóc
cho xác viên bi
Tôi
không nói gì
Vì mình đứng ngoài cuộc
07/1994

Thảo luận cho bài: "Trò chơi"