Trở lại Mường Luông

Tác giả:

Mái nhà cũ đen rêu nói Tôi vẫn nhớ
Cậu bé ngã ở đây máu loang ngực áo

Núi Chàng nói Tôi vẫn nhìn
Nơi xa kia người tôi yêu

Núi Nàng nói Tôi vẫn đợi
Người tôi yêu nơi xa kia

Tượng Phật trên vách đá nói Tôi vẫn gọi
Tình thương cho mỗi nhà mỗi người

Con đường trong sương mây nói Tôi vẫn nghe
Bản nhỏ sớm chiều lao xao mõ trâu

Dòng sông nói Tôi vẫn rì rào
Tưới nuôi muôn loài sống chết sinh nở
1999

Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Trở lại Mường Luông"