Trở lại những ngày thơ

Tác giả:

Sau mưa bão vẫn Mùa Xuân Thứ Nhất
Vẫn màu mây ngơ ngác thả qua trời
Và sau Em cuối cùng – anh trở lại
Những Ngày Thơ không cần viết ra lời…
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Trở lại những ngày thơ"