Trờ Lại Thánh Đường Xưa

Tác giả:

Hôm nay trở lại thánh đường xưa

Hoa hồng trước cổng gió đu-đưa,

mĩm cười chào đón người bạn cũ,

đã quá cuồng yêu lạc bến xưa !

Trời xanh cao vút ánh thái dương,

tồn-đọng chói-chan sân giáo đường.

Lòng anh sôi-sụt niềm thương nhớ,

một bóng hình em khác thánh đường !

Sáng nay nhà thờ thấy khác xưa !

Bạn-bè gặp mặt nói đẩy-đưa !

Mục sư tay bắt không nồng nhiệt!

Buồn khổ lòng anh nói sao vừa !

Ngỡ-ngàng anh chậm bước vào trong,

băng ghế ngày nào vẫn đợi mong

người bạn mến thương lâu ngày tháng

để ôm-ấp bù lúc vắng không !

Thánh đường vang-vội tiếng thánh ca

Cô-đơn , buồn-tủi anh chẳng ca ;

sầu khổ chất-chồng vì tình bạc

và vì tình anh quá thiết-tha !

Tai sao em nói cũng yêu anh

mà cứ phiền nhau chuyện lanh-quanh !

Em ơi ! Tình chỉ trong tin-tưởng,

chân-thật , thương nhau mới vẹn thành !

Hôm nay lời Chúa dạy vị tha

nhưng lòng anh quá nhiều xót-xa !

Em thường khen tình ta tuyệt-dịu !

Sao lại nỡ đùa chuyện chúng ta !

Vì yêu em anh cố lặng im

dù khổ-đau nhiều ngập con tim !

Anh tin lòng em sẽ thay-đổi

vì có Chúa Trời ngự trong tim

Thảo luận cho bài: "Trờ Lại Thánh Đường Xưa"