Trở Về

Tác giả:

Nếu.. một mai kia tôi sẽ chết

Thì.. xin người đừng buồn than đau khổ gì
Thân này trở về cùng hư vô
Muôn vật thảy đều về không …
Chẳng diệt chẳng sinh tịch không
Bừng tỉnh giấc mơ nghìn thu
Trở về chốn không thật chân
Trở về suối nguồn
Chẳng còn sinh diệt
Niết Bàn vắng lặng

Nếu.. ngày vui cũng đã qua mất rồi
Xin.. người đừng buồn hay tiếc nuối gì
Muôn vật thảy đều về hư không !

Biết rằng mai kia ai cũng chết
Thì.. xin người hãy về nương thân xác mầu
Cho để tháng ngày vội qua mau
Biết giòng tử sinh triền miên
Biết nghiệp mãi theo cùng thân
Rời bỏ sắc thân vọng mê
Trở về sáng soi Phật tâm
Tâm Phật sáng ngời
Chiếu rọi khắp cùng
Cứu độ muôn loài

Hãy.. rời bỏ tâm tư buồn não phiền
Hãy.. trở về bình an nơi tâm Phật
Trở về an bình nơi chân không !

 

Thảo luận cho bài: "Trở Về"