Trò vui thế kỷ

Tác giả:

Trận đánh không người được kẻ thua.
Biết ai là giặc, ai là vua!
Chiều hôm Thế kỷ trò vui mới:
Tiếp máu triền miên cuộc chạy đua
1967

Thảo luận cho bài: "Trò vui thế kỷ"