Trời Cao Cho Cánh Chim Bay

Tác giả:

Trời cao cho cánh chim bay

biết chim về đâu tám nẻo chân trời ?
Tình yêu gian dối hôm nay
biết ai sầu ai trong cuộc tình đó ?
Người đi như cánh chim bay
cánh chim đã bay mấy thuở chim về
Cầu xin mưa gió thôi rơi
để chim được vui cánh mỏng xa vời
Trời cao cho cánh chim bay
Người đi như cánh chim bay ~

Nghe tiếng em lạc đường trần..bước chơi vơi
Thương mắt nai vọng chiều rừng có trăng tươi
Em đã xa rồi
Chim khuất sau đồi
Thương tiếc cũng rồi em ơi ~

Tình yêu lên tiếng hôm nay
đếm trên đầu tay mấy kẻ chung tình
Lời yêu như nước mây trôi
đón đưa đầu môi cho trọn lừa dối
Người yêu trăm sáng trăm ngôi
buổi qua còn tối, sáng vội sang người
Tình yêu như muối pha vôi
lắm ngôn từ hôi, ấm giọng trêu đời
Tình yêu trên thế gian ôi !
Cầu xin thôi đến cho tôi !

Thảo luận cho bài: "Trời Cao Cho Cánh Chim Bay"