Trời Chưa Muốn Sáng (lạy Chúa Con Là Người Ngoài Đạo)

Tác giả:

Lạy Chúa tôi con người không đạo
Nhưng tin có Chúa ở trên cao
Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm
Những mìn bom hoen dấu
Lạy Chúa trên cao Chúa ở nơi nào
Lạy Chúa tôi tuy người không đạo
Nhưng yêu nhớ lắm nhạc chuông khuya
Khi con bơ vơ chắp tay nguyện cầu
Cho người thương còn xa mãi xa
Mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua

Xác người nào trôi sông
Quay đầu về biển Đông
Những bước chân nào đi
Có khi không trở lại
Đứa nhỏ ngồi ôm em
Không còn nghe đạn nổ
Một người phơi tóc bạc
Đếm thầm 20 năm

Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo
Nhưng tin Chúa giúp đời thương đau
Như con tin trong một lần đã lâu
Những hờn đau thu ngắn
Để đám mây hồng âu yếm giăng ngang

Tham khảo:
1-Băng nhạc Đêm hạnh ngộ: tiếng hát Khánh Ly (kỷ niệm đại lễ phong 117 thánh tử đạo Việt Nam tại Roma), Khánh Ly Productions 1989.

Thảo luận cho bài: "Trời Chưa Muốn Sáng (lạy Chúa Con Là Người Ngoài Đạo)"