Trôi Cùng Trôi Một Dòng

Tác giả:

Em học được nơi ta
Dăm ba điều nhỏ nhặt
Như một kẻ mù loà
Ích gì khi hé mắt

Ta học được nơi em
Nỗi hoài nghi trời đất
Như một người nhỏ nhen
Lo cái còn, cái mất

Em học gì nơi mây
Vẫn phiêu du từng ngày
Buồn vui không định trước
Chưa một lần ngừng bay

Ta học gì nơi gió
Thổi ngang đời bơ vơ
Có em và không có
Vẫn muộn phiền như xưa

Sao không học nơi sông
Luôn mang theo tình nồng
Mãi xuôi về biển cả
Trôi cùng trôi một dòng.

Thảo luận cho bài: "Trôi Cùng Trôi Một Dòng"