Trời Huế Vào Thu Chưa Em

Tác giả:

Trời Huế vào thu chưa em ?
Ở đây trời làm mưa bay
Mây xa bể rất nhiều
Hàng cây mưa lá vàng
Anh thấy mình cô đơn

Từ anh rời xa kinh đô
Mùa thu buồn không em ơi ?
Áo tím xưa có còn
Chiều Nam Giao gió lộng
Hay đã bỏ lấy chồng ?

Mùa thu về ngoài nớ
Cầu Trường Tiền thân yêu
Có mưa bay nón ai nghiêng nghiêng ?
Nước Hương Giang lững lờ
Chắc buồn khi có người
Bỏ dòng sông xa bến xa bờ

Từ sau mùa xuân tang thương
Ngoài nớ còn gì không em ?
Thu sang em có chờ
Và thương ai cuối trời
Ðang mãi mê bước sông hồ.

(chép từ giọng hát Duy Khánh trong băng nhạc “ Những khúc Tình Ca xứ Huế” Phạm Mạnh Cương số 9. Phát hành tại Saigon khoảng 1971 hay 1972 )


Thảo luận cho bài: "Trời Huế Vào Thu Chưa Em"