Trời Mưa Bong Bóng Vỡ Đôi

Tác giả:

(Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai ?? )

…. Ngày mai mẹ lại lấy chồng
Em đi theo mẹ, sẽ không còn về!
Lắng nghe mưa rớt bên hè
Giọt dài, giọt ngắn… não nề lòng em!
Chị buồn, thui thủi từng đêm
Sống bên dì ghẻ, ngẫm xem nỗi đời !
Ai làm cho giọt mưa rơi ???
Gây cơn bão nỗi, chị đành lìa em
Nổi buồn khắc khoải bên thềm
Mẹ – Cha hai ngả, chị em mình chia phôi!
Trời mưa bong bóng vỡ đôi
Cho em và chị khóc đời hẩm hiu !!!!

(Feb/99)

 

Thảo luận cho bài: "Trời Mưa Bong Bóng Vỡ Đôi"