Trối Trăn

Tác giả:

Trần Thương Bá


Tưởng niệm thi sĩ Trần Thương Bá

1.
Còn gì trối trăn cho nhau anh ơi
Thôi đành cách ngàn đời câm nín
Còn gì trối trăn cho nhau xa rồi mới biết tình đau
Còn gì nữa đâu !
Một người ngồi đây thương nhớ lệ nhòa
Mà người đi đi khuất trời cao
Một người ngồi đây trông bóng nghẹn ngào
Rừng ân ái còn bay lao xao

2.
Tình buồn nửa khúc chơi vơi anh ơi
Đâu còn ai đó mà cười vui với
Tình buồn dứt ngang chua cay hay là mơ đấy mà thôi
Lạy trời xót thương !
Một người ngồi đây thương khóc tình sầu
Mà người đi đi khuất từ lâu
Một người ngồi đây khăn trắng rít đầu
Chờ đời sau xin nhau thêm lời trối trăn

 

Thảo luận cho bài: "Trối Trăn"