Trời Xanh Thẳm

Tác giả:

Còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ

So phím tơ bên thềm anh hòa theo với em
Ngàn lời ca êm ái khiến em đắm say hoài
Mà giờ đây em thấy muôn ngàn đời không úa phai
còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
Em nắn cung đàn thầm còn anh thì biệt tăm

Hôm nay Đông đã trôi qua
Hôm nay Xuân nay đến thái hòa
Thấy nắng Xuân êm đềm mà chẳng thấy anh đến
Bên song em đứng đón trông chờ
Mây xanh bao la tuyệt vời
Nắn nót mấy cung đàn lòng thấy nát tan

Còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
So phím tơ bên thềm anh hòa theo với em
Ngàn lời ca êm ái khiến em đắm say hoài
Mà giờ đây em thấy muôn ngàn đời không úa phai
Còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
Em nắn cung đàn thầm còn anh thì biệt tăm

Thảo luận cho bài: "Trời Xanh Thẳm"