Trốn Chạy

Tác giả:

Ngọn nến khóc

Bên thềm Ðông gõ cửa
Ðêm giá băng
Ôi ! nhớ quá Mặt Trời
Ta cũng khóc bên giấc mơ quá thật
Bên cuộc đời lại thật quá xa xôi …
Những vui buồn giờ chợt hóa lẻ
Không còn ai, một mình ta đối diện
Cứ khóc đi,ừ thôi đừng lên tiếng
Cánh sao băng…
thật khẽ …
chẳng tạ từ …
Ðêm không còn những sợi nắng vô tư
Cơn mộng đến lại buô `n hơn ta tưởng
Lối nào đây ? Muốn quay lưng chạy trốn
Trốn cuộc đời
Trốn cả giấc mơ hoang …

— Hoa Nắng

Thảo luận cho bài: "Trốn Chạy"