Trọn Đời Bên Anh ( Je Suis À Toi )

Tác giả:

Thắm thiết bên anh

Trọn đời bên anh
Đẹp câu ước nguyện
Ngày vui tới rồi
Bên nhau chung đôi
Ta sánh vai

Dẫu có chông gai
Cùng nhau chia sớt
Vuồn vui với người
Và đi suốt đời
Hai ta.. rồi như bóng hình

ĐK:
Niềm vui hạnh phúc.. đến
Trọn đời ta sẽ yêu thương nhau
Nhớ mãi trong đời.. người
Hôm nay ngày tân hôn !
Ngày ta chung đôi …!

Mãi mãi bên anh, trọn đời bên anh
Cầu xin với trời.. đẹp duyên tóc tơ
Cho hai ta.. ngày thêm ấm nồng.. trăm năm vợ chồng
Mai sau.. khi bạc phai mái đầu..
Tình vẫn thắm mầu
như hai mươi .. tình yêu lứa đôi

[ => Niềm vui hạnh ……. => ngày ta chung đôi …! ]

Je suis à toi, je suis à toi
Pour la vie
C’est près de toi
Que j’ai trouvé le bonheur

Mon horizon, ma passion
Et mon envie
De croire en toi
Et pouvoir te rendre heureux

C’est bon de vivre
Quand on aime comme je t’aime
C’est bon de vivre
De crier au grand jour
Ce bel amour

Je suis à toi, je suis à toi
Pour la vie
Je t’ai donné
Mon amour et mes vingt ans

Tu m’as donné le goût
Des mille folies
Toutes les joies
Que désirent les amoureux

C’est bon de vivre
De trouver son je t’aime
Dans le je t’aime
De celui que l’on aime
Et pour toujours

Je suis à toi, je suis à toi
Pour la vie
Je t’aimerai jusqu’à la fin de mes jours
De mes jours
De mes jours
Mon amour

 

Thảo luận cho bài: "Trọn Đời Bên Anh ( Je Suis À Toi )"