Trong

Tác giả:

Đi
trong lòng tay
biển mây sóng núi

Sống
trong chớp mắt
áo cơm một đời

Yêu
trong tiền kiếp
hoa bao giờ tươi
Nguồn: Lòng tay (thơ), Anh Vũ, NXB Hội nhà văn, 2008

Thảo luận cho bài: "Trong"