Trông Chồng

Tác giả:

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu

Xuân nhật ngưng trang thượng thủy lâu

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc

Hối giao phu tế mịch phong hầu

VƯƠNG XƯƠNG LINH

Chinh phu ruổi ngựa lên miền Bắc

Tiếng địch bên thành thổi véo von

Mây bạc lưng trời bay lững thững

Chim trời tan tác bóng hoàng hôn

Vó ngực chập chùng lên ải Bắc

Tuyết sương lạnh lẽo giá râu mày !

Gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ

Ngựa hí vang lừng trận gió may

Đứng tựa bên thành xiêm áo lệch,

Kìa ai trông ngóng ải Phiên ngoài

Bóng cờ phất phới xa xa, lạt…

Tình cũ xin nguyên chẳng lạt phai…

Mang ấn phong hầu khi trở lại,

Rỡ ràng chinh phụ nét cười tươi

Thảo luận cho bài: "Trông Chồng"