Trong Đêm Tối

Tác giả:

Trong đêm tối tôi thở dài trong bóng đêm

Trong đêm tối da mặt buồn như lệ trong tôi
Trong đêm tối tôi lặng nhìn màn đêm vây quanh
Nghe đâu đó tiếng côn trùng thở than với tôi

Trong đêm tối có ai ngủ yên giấc nồng
Trong đêm tối có ai còn thao thức vấn vương
Trong đêm tối có giọt lệ nào đang rơi nhanh
Và vẫn có giọt lệ nào còn đọng mãi trong tim

Những tâm hồn cô đơn khi đêm về
những cõi lòng chưa yên nỗi vui
biến da mặt hoang vu thành bạn
bóng đêm nào hạnh phúc trong tôi

Trong đêm tối có một người đi trong bóng đêm
Trong đêm tối có cuộc đời nào đang nổi trôi
Trong đêm tối yên lặng nghe tiếng đêm
Trong đêm tối, có một người tìm hạnh phúc trong đêm

Trong đêm tối có một người, có một người tìm hạnh phúc trong đêm 

Thảo luận cho bài: "Trong Đêm Tối"