Trống Đồng – Quốc Bảo Việt Nam

Tác giả:

Trống Đồng – Quốc Bảo Việt Nam

Hằng năm cứ đến ngày mùng Mười tháng Ba âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương thì tiếng trống đồng lại vang lên nhắc nhở toàn dân Việt Nam nhớ về cội nguồn dân tộc. trống đồng là quốc bảo Việt Nam, di vật độc đáo của một dân tộc, không những độc đáo vì tinh thần bất khuất chống đế quốc mà còn độc đáo vì một nền văn hóa cổ truyền rực rỡ. Quốc bảo biểu trưng cho dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới.
6796_p12726
Cuốn sách Trống Đồng – Quốc Bảo Việt Nam này giúp bạn tìm hiểu có hệ thống về các trống đồng ở Việt Nam, giới thiệu về nghệ thuật trống đồng Việt Nam. Tác phẩm chủ yếu dựa vào tư liệu trống loại I Héger, sau đó là trống loại II Héger.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nguyễn Duy Hinh
  • Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
  • Nhà phát hành: Thăng Long
  • Khối lượng: 260.00 gam
  • Kích thước: 14×20 cm
  • Ngày phát hành: 2001
  • Số trang: 269

Thảo luận cho bài: "Trống Đồng – Quốc Bảo Việt Nam"