Trong Lòng Em Đổ Mưa

Tác giả:

Anh ơi, mưa chập chùng ngoài hiên 

Mưa rơi.. như có điều gì muộn phiền
Mưa rơi.. mưa hoài mưa nỉ non
Mưa rơi.. mưa ướt trọn một mảnh hồn

Mưa rơi.. cho đời sầu quạnh hiu
Anh ơi, em nhớ thương anh thật nhiều
Em nghe.. trong lòng em đổ mưa
Mưa tuôn.. rơi ướt lệ tình đợi chờ

ĐK:
Làm sao ngăn giòng lệ trong tim này hỡi anh
Giòng lệ âm thầm thương cho mối tình mỏng manh
Nếu tơ duyên không thành
Đời không như là ước mơ
Cớ sao vương mang hoài mối tình thơ …

Anh ơi, hoang lạnh một mình em
Cô đơn.. mỏi mòn trong lòng đêm
Em.. mong anh về trong gió mưa
Lau khô.. tim ngấn lệ đợi chờ … !!!

Thảo luận cho bài: "Trong Lòng Em Đổ Mưa"