Trong Màn Đêm

Tác giả:

Trong màn đêm

Mù sương lệ rót đầy
Em thầm trách
Tình anh sao giả dối
Bao ngày tháng
Đời em như mưa dạt cuối đường
Ôi hạnh phúc
Từng đêm sao anh không về
Hỡi nhân tình hỡi
Vắng anh mưa rơi trong lòng
Với bao ngày tháng
Nhớ anh em mong gần anh
Nhớ câu hẹn ước
Nói yêu em yêu em hoài
Hỡi nhân tình hỡi
Hãy nói sẽ yêu mình em

Thảo luận cho bài: "Trong Màn Đêm"