Trong Nắng Trong Gió -Dans Le Soleil Et Dans Le Vent

Tác giả:

Phạm Duy


Thu đang êm đềm trôi qua, lũ em bé đang cắt lúa
Đống gỗ kia khô, em đã mang vô…
Anh mặc binh phục oai nghiêm với bạn hữu ra chiến tuyến
Chiến tuyến xa xăm, em nhớ trong năm… anh hát bâng khuâng…

Tơ không gian, bụi không gian, bám trên điếu trên ống thuốc
Muốn nhắc em luôn anh chốn muôn phương…
Nhưng còn đây lời ca vang, những câu hát thấp thoáng,
Những tiếng ru em, câu hát hân hoan, câu hát mênh mang…

Nhẹ nhàng trong gió, hòa với nắng tơ
Từng vòng cánh to chạy tròng giấc mơ
Và còn quay mãi, vòng cánh cối xây
Ngày nào những ai còn đẹp lứa đôi…

Hôm qua anh bạn phương xa ghé qua chốn xưa bến cũ
Thấy dáng anh ta em đoán ngay ra
Anh bạn không cần đưa tin, thế nhưng đã, em đã biết
Tiếng hát trong năm ôi đã xa xăm… nay sẽ im luôn…

{ Điệp Khúc }

Tưởng rằng quay mãi, vòng cánh cối xây
Nào ngờ nắng lên, nào ngờ gió lên
Nào ngờ nắng gió còn vẫn thiết tha
Mà đành cối xây phải ngừng cánh quay…

– France – interprète par Nana Mouskouri,
paroles et musique par: Dorde de Nourouic
1969

C’est presque l’automne
Les enfant moissonnent
Et j’ai déjà
Rentré le bois
Toi, en uniforme
Avec d’autres hommes,
Très loin d’ici
Tu es parti
Toi qui chantais

{Refrain>
Dans le soleil et dans le vent
Tournant les ailes du vieux moulin
Elles tourneront aussi longtemps
Que nous vivrons main dans la maỉn
Un peu de poussière
Sur la tabatière
Me prouve bien
Que tu es loin
Mais, je crois entendre
Le refrain si tendre
Que l’an dernier
Pour me bercer
Tu me chantais

{Refrain}

Ton ami hier
Est rentré de guerre,
Il n’a rien dit
Mais j’ai compris
En voyant ta chaîne
Ton blouson de laine
Que plus jamais
Tu ne viendrais
Me rechanter.

{Refrain}

Tournent les ailes dans la lumière
Tourne le temps rien n’a changé
Mais dans mon cœur, depuis hier
Le vieux moulin s’est arrêté …

 

Thảo luận cho bài: "Trong Nắng Trong Gió -Dans Le Soleil Et Dans Le Vent"