Trong rừng

Tác giả:

Trong rừng… như có tuổi thơ
Ban mai nắng thắm đón chờ bao năm,
Trong rừng… như có vầng trăng
Tròn xoe, vụng dại… đêm rằm quê xưa,
Trong rừng… như có sim mua
Ăn không biết chát, buồn chưa biết buồn!

Có gì… run rảy tinh sương
Ru ta tới lẽ vô thường… nhẹ không!
2000

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Trong rừng"