Trú Ẩn

Tác giả:

một đời
ngủ gục
bên
mạn sườn đồi
gót trần
du mục
thèm
nét son môi
thân ta
mang tội
đày đọa
một thời
tim em
trú ẩn
nhẹ nhàng
buông lơi…..

10/10/2001

Thảo luận cho bài: "Trú Ẩn"