Trưa Hè

Tác giả:

Trưa hè một buổi nắng to,
Gió tây nổi, cánh đồng ngô rào rào .
Con đường thấp, con đê cao,
Bọn người đi chợ rẽ vào đồng ngô .
Tiếng cười chen tiếng nói to,
Dáng chừng trong bọn có cô chưa chồng

Thảo luận cho bài: "Trưa Hè"