Trưa hè (I)

Tác giả:

rưa hè một buổi nắng to
Gió tây nổi, cánh đồng ngô rào rào.
Con đường thấp, con đê cao
Bọn người đi chợ rẽ vào đồng ngô.
Tiếng cười chen tiếng nói to
Dáng chừng trong bọn có cô chưa chồng.
Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính – thơ và đời, NXB Văn học, 2003

Thảo luận cho bài: "Trưa hè (I)"