Trưa Hè Trên bãi biển Gò Công

Tác giả:


 

Một trưa hè trôi êm trôi êm,
trên sóng biển chiều nao chung bước.
Biển xanh xanh, trời xanh màu ngọc bích;
Cuối tầm nhìn, trời nước gặp nhau.

Sóng rời bãi con dã tràng xe cát,
sóng vỗ bờ con chim nhạn vờn bay
Sáng tinh mơ dấu chân người in cát,
nắng chói chang về làm rát bỏng bàn chân…

Có phải chăng cát giận cát hờn,
chẳng muốn nhận dấu chân anh làm kỷ niệm.
Để cát bay cát tạo thành hình cuộc sống,
để bên bờ… cát mãi đùa vui

 

 

Thảo luận cho bài: "Trưa Hè Trên bãi biển Gò Công"