Trưa Hè

Tác giả:

Nắng đóng đinh giữa mặt
Đá sỏi như rạ khô
Không khí rung trên đất
Đường đi xa không ngờ.

Mây trưa buồn rũ liệt
Đẩy im ắng lên cao
Đôi mắt đưa khô khét
Những ánh nhìn chênh chao.

Trong cơn trời quen lắm
Gặp đâu rồi, mùa hè…
Nhưng im vì thiếu hẳn
Sa sã của bầy ve.

Thảo luận cho bài: "Trưa Hè"