Trưa nay suối biếc…

Tác giả:

Trưa nay suối biếc nỗi niềm
Vui này đã nguyện đến tìm nước đưa
Lòng vui lừng suối ban trưa
Nghìn năm rồi lại mơ hồ chiêm bao
1941

Thảo luận cho bài: "Trưa nay suối biếc…"